ZUS

Każdy pracodawca musi regularnie rozliczać się z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Wówczas należy uwzględnić zarówno osoby prowadzące działalność gospodarczą, osoby współpracujące i pozostałych pracowników. Rozliczanie obejmuje sporządzanie i przesyłanie do ZUS-u miesięcznych deklaracji rozliczeniowych oraz wykonywanie imiennych raportów miesięcznych. W tym zakresie gwarantujemy pełną obsługę wszystkich niezbędnych dokumentów.

Ponadto oferujemy usługi związane z obsługą płacową w ZUS-ie:

  • rejestrowanie i wyrejestrowanie pracowników w ZUS;

  • zgłaszanie członków rodzin pracowników;

  • wypełnianie dla każdego pracownika w firmie druków ZUS RMUA.

Mogą również Państwo liczyć na nasze wsparcie w czasie kontroli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w firmie oraz wszelką pomoc w sprawach pokontrolnych.