Jednolity plik kontrolny (JPK) - Dlaczego warto by przygotował go księgowy?

Czym jest jednolity plik kontrolny?
 

Jednolity Plik Kontrolny funkcjonuje w naszym prawie od niedawna, a od 2018 roku już wszyscy podatnicy podatku VAT czynni, muszą go sporządzać i przekazywać do Urzędu Skarbowego. Istnieje obowiązek prowadzenia ewidencji w formie elektronicznej i elektronicznego komunikowania się z Urzędem Skarbowym w zakresie rozliczeń VAT i JPK dlatego na przygotowanie tej dokumentacji należy zwrócić szczególną uwagę i warto te czynności powierzyć profesjonalistom. Struktury JPK_VAT – szczegółowe ewidencje zakupu i sprzedaży - muszą być przesyłane obowiązkowo co miesiąc do Urzędu Skarbowego.Co istotne Kwartalne rozliczenie z podatku Vat nie zwalnia z obowiązku co miesięcznego przesyłania plików JPK.

Natomiast na struktury JPK wysyłane do Urzędu Skarbowego na wezwanie po 01-07-2018 r. składają się: JPK_KR, JPK_WB, JPK_PKPIR, JPK_EWP, JPK_MAG, JPK_FA. *Nie można jednak czekać na moment kontroli, bowiem każdy przedsiębiorca ma obowiązek generować i przechowywać Jednolity Plik Kontrolny w swojej dokumentacji.

Ewidencje w zakresie rozliczenia podatku VAT, ewidencje będące podstawą sporządzania deklaracji VAT-7 oraz VAT-7K, oraz ewidencje i raporty JPK muszą być prowadzone w formie elektronicznej zgodnie ze ściśle określonymi w przepisach prawa procedurami, a ponadto wysyłka dokumentacji do Urzędu Skarbowego musi być podpisana przy pomocy podpisu elektronicznego. 

Dlatego najlepiej powierzyć sporządzenie Jednolitego Pliku Kontrolnego doświadczonemu księgowemu. Taka osoba zapewni:

  • gwarancję rzetelności w zajmowaniu się sprawami księgowymi;

  • aktualną, specjalistyczną wiedzę na temat JPK; 

  • archiwizację i przechowywanie danych JPK wraz z potwierdzeniem przekazania do US; 

  • wypełnienie Jednolitego Pliku Kontrolnego zgodnie z obowiązującym prawem;

  • dodatkową, niezbędną pomoc w każdym innym aspekcie prowadzenia księgowości firmy.

Wróć